Endüstride İnsan Kaynaklarının Önemi

0
693
Endüstride İnsan Kaynaklarının Önemi
Endüstride İnsan Kaynaklarının Önemi

Endüstride İnsan Kaynaklarının Önemi

  1. yy. gelişmelerin her alanda daha hızlı ve yoğun yaşandığı bir dönem olmuştu şüphesiz. İçinde bulunduğumuz 21. yy. ise adete baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Endüstri devriminin yaşandığı dönem odak noktası elbette daha fazla ham madde elde edip üretimi arttırmak ve seri üretime geçmekti. Bu dönem insan unsuru pek önemsenmemiştir. Fakat insanları nasıl yöneteceğimizi ve üretime sevk edeceğimizi bilmezsek üretimden ve işten yeterince verim alamayız.

Endüstride İnsan Kaynaklarının Önemi

Üretim İçin Gerekli Girdiler Neydi Birlikte Hatırlayalım:

  • Ham madde
  • Sermaye
  • Girişimci
  • Teknoloji

Biz bu unsurlardan emek olanı yani iş gücü, insan kaynağı olanı doğru bir şekilde üretime yönlendirmezsek diğer kaynaklardan nasıl daha fazla verim alabiliriz? Bütün değişim ve dönüşümler insan tarafından ve yine insan eliyle olmaktadır. İşte tamda bu sebeplerle endüstride artık insan kaynakları hak ettiği değeri görmektedir.

Şirketler Daha Etkin İnsan Kaynakları Politikaları Ortaya Koymaktadır:

Öncelikle artık büyük ölçekli şirketlerin tamamı olmak üzere henüz kurumsallaşmamış küçük firmalar bile insan kaynakları departmanı oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları departman ile işe alım, iş gören eğitimi, performans ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler yapılmaktadır. İş gören memnuniyeti ve işe bağlılığını arttıran uygulamalara kaynak ayrılmaya başlanmıştır.

Yakın dönemde yaşanan yoğun fikir akımları endüstri ve diğer alanlara da etki etmiştir ve insan odaklı bir yaklaşımı nihayetinde merkeze almaya önem gösterilmiştir. İnsanın üretim ve işletme için çok önemli bir yapı taşı ve bir değer olduğunun iş görene hissettirilmesi ile iş görenler çalışılan kurumu bir aile gibi benimseme ve işlerini sahiplenme konusuna daha önem göstermişlerdir. İnsan kaynaklarının var olduğu işletmeler yönetici ile çalışanlar arasındaki sorunların minimize olmasını sağlamaktadır. Bu çatışma ve iş tatminsizliğini de azaltmaktadır. Çoğu iş görenler için insan kaynakları departmanları danışma ve sorun çözme birimi olarak da algılanmaktadır.

Sürekli daha fazlasını beklediğimiz bu dönemde iş görenlerin beklentilerini karşılamak, mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak üretimin devamlığı ve artması için son derece önemlidir. Endüstride İnsan Kaynaklarının Önemi İnsana yapılan yatırımı bir kayıp değil de bir üretim yatırımı olarak görmek endüstriyi daha ilerilere taşıyacaktır. Unutmayalım bütün yenilikler ve teknolojik ilerlemeler insanlar ile var olmuştur.